რეგულარული ფრენების განრიგი
  Yerevan - Hurghada
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Yerevan)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Hurghada)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  SM 998 2019-08-21 08:30:00 EVN 2019-08-21 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-08-22 18:00:00 EVN 2019-08-22 19:30:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-08-26 08:30:00 EVN 2019-08-26 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-08-28 08:30:00 EVN 2019-08-28 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-08-29 18:00:00 EVN 2019-08-29 19:30:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-02 08:30:00 EVN 2019-09-02 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-04 08:30:00 EVN 2019-09-04 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-05 18:00:00 EVN 2019-09-05 19:30:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-09 08:30:00 EVN 2019-09-09 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-11 08:30:00 EVN 2019-09-11 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-12 18:00:00 EVN 2019-09-12 19:30:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-16 08:30:00 EVN 2019-09-16 10:00:00 HRG Air Cairo
  SM 998 2019-09-19 18:00:00 EVN 2019-09-19 19:30:00 HRG Air Cairo
  Yerevan - Sharm El Sheikh
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Yerevan)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Sharm El Sheikh)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  SM 994 2019-08-20 08:40:00 EVN 2019-08-20 10:10:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-08-22 08:40:00 EVN 2019-08-22 10:10:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-08-25 10:35:00 EVN 2019-08-25 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-08-27 08:40:00 EVN 2019-08-27 10:10:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-08-29 08:40:00 EVN 2019-08-29 10:10:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-01 10:35:00 EVN 2019-09-01 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-03 10:35:00 EVN 2019-09-03 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-05 10:35:00 EVN 2019-09-05 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-08 10:35:00 EVN 2019-09-08 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-12 10:35:00 EVN 2019-09-12 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-15 10:35:00 EVN 2019-09-15 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-19 10:35:00 EVN 2019-09-19 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-22 10:35:00 EVN 2019-09-22 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-26 10:35:00 EVN 2019-09-26 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-09-29 10:35:00 EVN 2019-09-29 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-03 10:35:00 EVN 2019-10-03 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-06 10:35:00 EVN 2019-10-06 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-08 10:35:00 EVN 2019-10-08 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-10 10:35:00 EVN 2019-10-10 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-13 10:35:00 EVN 2019-10-13 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-17 10:35:00 EVN 2019-10-17 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-20 10:35:00 EVN 2019-10-20 11:45:00 SSH Air Cairo
  SM 994 2019-10-24 10:35:00 EVN 2019-10-24 11:45:00 SSH Air Cairo
  Tbilisi - Sharm El Sheikh
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Tbilisi)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Sharm El Sheikh)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  SM 996 2019-08-20 08:30:00 TBS 2019-08-20 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-08-25 08:30:00 TBS 2019-08-25 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-08-27 08:30:00 TBS 2019-08-27 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-01 08:30:00 TBS 2019-09-01 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-03 08:30:00 TBS 2019-09-03 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-08 08:30:00 TBS 2019-09-08 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-10 08:30:00 TBS 2019-09-10 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-15 08:30:00 TBS 2019-09-15 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-17 08:30:00 TBS 2019-09-17 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-22 08:30:00 TBS 2019-09-22 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-24 08:30:00 TBS 2019-09-24 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-09-29 08:30:00 TBS 2019-09-29 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-10-01 08:30:00 TBS 2019-10-01 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-10-06 08:30:00 TBS 2019-10-06 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-10-08 08:30:00 TBS 2019-10-08 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-10-13 08:30:00 TBS 2019-10-13 10:00:00 SSH Air Cairo
  SM 996 2019-10-15 08:30:00 TBS 2019-10-15 10:00:00 SSH Air Cairo
  Tbilisi - Malta
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Tbilisi)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Malta)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  KM4281 2019-08-22 07:20:00 TBS 2019-08-22 09:30:00 MLA Air Malta
  KM4281 2019-08-29 07:20:00 TBS 2019-08-29 09:30:00 MLA Air Malta
  KM4281 2019-09-05 07:20:00 TBS 2019-09-05 09:30:00 MLA Air Malta
  KM4281 2019-09-12 07:20:00 TBS 2019-09-12 09:30:00 MLA Air Malta
  KM4281 2019-09-19 07:20:00 TBS 2019-09-19 09:30:00 MLA Air Malta
  Hurghada - Yerevan
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Hurghada)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Yerevan)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  SM 997 2019-08-21 02:00:00 HRG 2019-08-21 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-08-22 11:30:00 HRG 2019-08-22 17:00:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-08-26 02:00:00 HRG 2019-08-26 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-08-28 02:00:00 HRG 2019-08-28 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-08-29 11:30:00 HRG 2019-08-29 17:00:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-02 02:00:00 HRG 2019-09-02 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-04 02:00:00 HRG 2019-09-04 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-05 11:30:00 HRG 2019-09-05 17:00:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-09 02:00:00 HRG 2019-09-09 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-11 02:00:00 HRG 2019-09-11 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-12 11:30:00 HRG 2019-09-12 17:00:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-16 02:00:00 HRG 2019-09-16 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-18 02:00:00 HRG 2019-09-18 07:30:00 EVN Air Cairo
  SM 997 2019-09-19 11:30:00 HRG 2019-09-19 17:00:00 EVN Air Cairo
  Sharm El Sheikh - Yerevan
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Sharm El Sheikh)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Yerevan)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  SM 993 2019-08-20 02:15:00 SSH 2019-08-20 07:45:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-08-22 02:15:00 SSH 2019-08-22 07:45:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-08-25 04:45:00 SSH 2019-08-25 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-08-27 02:15:00 SSH 2019-08-27 07:45:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-08-29 02:15:00 SSH 2019-08-29 07:45:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-01 04:45:00 SSH 2019-09-01 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-03 04:45:00 SSH 2019-09-03 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-05 04:45:00 SSH 2019-09-05 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-08 04:45:00 SSH 2019-09-08 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-12 04:45:00 SSH 2019-09-12 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-15 04:45:00 SSH 2019-09-15 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-19 04:45:00 SSH 2019-09-19 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-22 04:45:00 SSH 2019-09-22 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-26 04:45:00 SSH 2019-09-26 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-09-29 04:45:00 SSH 2019-09-29 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-03 04:45:00 SSH 2019-10-03 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-06 04:45:00 SSH 2019-10-06 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-10 04:45:00 SSH 2019-10-10 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-13 04:45:00 SSH 2019-10-13 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-17 04:45:00 SSH 2019-10-17 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-20 04:45:00 SSH 2019-10-20 09:35:00 EVN Air Cairo
  SM 993 2019-10-24 04:45:00 SSH 2019-10-24 09:35:00 EVN Air Cairo
  Sharm El Sheikh - Tbilisi
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Sharm El Sheikh)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Tbilisi)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  SM 995 2019-08-20 02:15:00 SSH 2019-08-20 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-08-25 02:15:00 SSH 2019-08-25 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-08-27 02:15:00 SSH 2019-08-27 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-01 02:15:00 SSH 2019-09-01 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-03 02:15:00 SSH 2019-09-03 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-08 02:15:00 SSH 2019-09-08 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-10 02:15:00 SSH 2019-09-10 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-15 02:15:00 SSH 2019-09-15 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-17 02:15:00 SSH 2019-09-17 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-22 02:15:00 SSH 2019-09-22 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-24 02:15:00 SSH 2019-09-24 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-09-29 02:15:00 SSH 2019-09-29 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-01 02:15:00 SSH 2019-10-01 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-06 02:15:00 SSH 2019-10-06 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-08 02:15:00 SSH 2019-10-08 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-13 02:15:00 SSH 2019-10-13 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-15 02:15:00 SSH 2019-10-15 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-20 02:15:00 SSH 2019-10-20 07:30:00 TBS Air Cairo
  SM 995 2019-10-22 02:15:00 SSH 2019-10-22 07:30:00 TBS Air Cairo
  Malta - Tbilisi
  რეისის ნომერი გამგზავრების თარიღი დრო
  (Malta)
  აეროპორტი ჩასვლა დრო
  (Tbilisi)
  აეროპორტი ავიაკომპანია
  KM4280 2019-08-22 00:40:00 MLA 2019-08-22 06:30:00 TBS Air Malta
  KM4280 2019-08-29 00:40:00 MLA 2019-08-29 06:30:00 TBS Air Malta
  KM4280 2019-09-05 00:40:00 MLA 2019-09-05 06:30:00 TBS Air Malta
  KM4280 2019-09-12 00:40:00 MLA 2019-09-12 06:30:00 TBS Air Malta
  KM4280 2019-09-19 00:40:00 MLA 2019-09-19 06:30:00 TBS Air Malta
  Close